De Club van Zutphen

Veel gestelde vragenWat kost de deelname?Deelname is gratis. Echter voor de bijeenkomsten wordt soms een zaaltje gehuurd. We delen dan de kosten. Deelname komt neer op maximaal €3.00 per avond.

Kosten de maatregelen die ik moet nemen veel geld?Nee. We beginnen met het toepassen van heel eenvoudige oplossingen. Bijvoorbeeld een veertje op de deur, aanbrengen van radiatorfolie, het vervangen van een gloeilamp of een douchekop. Met de eerste 60 euro die u investeert, kunt u na een jaar wel 120 euro hebben bespaart...
Uiteraard kunt u veel meer geld uitgeven aan energiebesparing. U kunt daar wat ons betreft zo ver in gaan als u zelf wilt. Het aller belangrijkste dat we samen doen is kijken of de maatregelen ook echt effect hebben op uw energiegebruik.
Door samen met ons in kaart te brengen waar in huis u hoeveel energie gebruikt, zult u waarschijnlijk al vanzelf minder energie gaan gebruiken. Dat kost u niets en levert u als snel meer op dan bijvoorbeeld overstappen naar een goedkopere energieleverancier.

Zijn jullie een bedrijf of vereniging?De Club van Zutphen is een informele vereniging. De bijeenkomsten zijn niet publiek toegankelijk. U moet lid zijn om aan de bijeenkomsten en activiteiten deel te kunnen nemen. U bent lid zodra u zich via deze website inschrijft. Inschrijven is kosteloos en u kunt zich op ieder moment weer uit laten schrijven.
Alleen ‘natuurlijk rechtspersonen’ kunnen lid worden. Vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties of overheden zijn expliciet uitgesloten van lidmaatschap. Dit doen we om belangenverstrengeling tegen te gaan en onafhankelijk te blijven in onze adviezen en bevindingen.
Er wordt een uitzondering gemaakt voor mensen die aan de slag willen met energiebesparing in het eigen bedrijf. Heb je een winkel of een kantoor en wil je daar minder energie gebruiken? Doe dan met ons mee!

Wie kunnen lid worden?Alleen ‘natuurlijk rechtspersonen’ kunnen lid worden. Vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties of overheden zijn expliciet uitgesloten van lidmaatschap. Dit doen we om belangenverstrengeling tegen te gaan en onafhankelijk te blijven in onze adviezen en bevindingen.
Er wordt een uitzondering gemaakt voor mensen die aan de slag willen met energiebesparing in het eigen bedrijf. Heb je een winkel of een kantoor en wil je daar minder energie gebruiken? Doe dan met ons mee!

Zijn jullie wel gezellig?Ja natuurlijk! Het gaat bij ons over energiebesparing en het is juist de bedoeling om daarmee het leven leuker te maken. Laat u zicht door De Club van Zutphen inspireren, maar maakt u vooral uw eigen keuzes!
Wist u trouwens dat als u op een koude winteravond naar onze bijeenkomst komt en thuis de kachel uit zet, u de prijs van uw deelname al heeft terugverdient en bovendien veel energie en CO2 uitstoot heeft bespaard?

De Club van Zutphen is wel kritisch naar mensen en organisaties die de mond vol hebben over ‘duurzaamheid’, maar daar in de praktijk weinig van terecht brengen of alleen met dure of onhaalbare oplossingen komen.

Waar kennen we jullie van?De initiatiefnemer van De Club Van Zutphen, is Iddo de Goederen. Iddo is mede oprichter van de Zutphense energiecoöperatie ZET en in het verleden actief geweest voor TransitionTowns Zutphen (Transition Informatiepunt), SolarBlitz en Eten uit de Buurt. Iddo runt nu de energieneutrale en lokale boodschappendienst EKOLOKO KratjeLokaal. Iddo gebruikt met zijn gezin in een jaren 60 hoekwoning, ongeveer 60% minder energie dan gemiddeld. In de overig benodigde energie wordt grotendeels voorzien met zonnepanelen, zonneboiler en duurzame warmtebronnen.

„Hoewel we ook in Zutphen duurzame energiebronnen als windenergie, zonne-energie en biogas, hard nodig hebben, vind ik dat we bij de basis moeten beginnen: bewuster en slimmer gebruik van energie. Er blijven teveel mogelijkheden onbenut om energie te besparen. Juist in huizen en bedrijfspanden die niet als ‘nul-op-de-meter-woning’ zijn gebouwd. Door bewuster gebruik kunnen we met behoud van comfort, veel minder energie gebruiken. Dat scheelt geld, bestrijdt armoede, versterkt onze economische zelfstandigheid, maar is bovenal in allerlei opzichten van groot belang voor de leefbaarheid en geo-politieke situatie op ‘ruimtestation’ aarde.”

Worden jullie gesubsidieerd?Nee. Wij vinden dat er heel veel maatregelen te nemen zijn om energie te besparen, die in plaats van meer geld kosten, juist geld opleveren. Omdat wij alert willen blijven op de effectiviteit van onze workshops en activiteiten en we ons zuiver willen focussen op energiebesparing en bewuster gebruik van hulpbronnen (en niet op administratief en politiek geneuzel), willen wij juist geen subsidie ontvangen.
Daarnaast gaan wij uit van het standpunt dat ieder mens zelf verantwoordelijkheid kan dragen over haar/zijn rol bij het behoud van de leefbaarheid op aarde. Economische prikkels spelen daarbij wat ons betreft een ondergeschikte rol.